Energiahoito

 

H iukkasfyysikot, tähtitieteilijät ja matemaatikot ovat pitkään tähdänneet yhden kaikenkattavan perusvoiman löytämiseen. Tiede onkin edistynyt huikeasti ja siitä on osoituksena ihmeellinen teknologia, joka on tänään käytössämme. Energiahoitajat sen sijaan ovat jo vuosituhansia sitten löytäneet ja ottaneet käyttöönsä tuon saman perusvoiman, josta tieteilijät yrittävät hiukkaskiihdyttimillä, radioteleskoopeilla ja tietokonesimulaatioilla saada kiinni. Maailmankaikkeus on näet koostunut rakkaudesta, eli suuresta hengestä, eli elämänvoimasta. Tämä henki on kaikessa, se on elävässä ja elottomassa, se on näkyvässä ja näkymättömässä. Tämä voima on kaikki, ja sen ilmenemismuodot ovat rajattomat. Sitä voidaan tarkastella rajattomista eri näkökulmista, sillä se ilmenee mm. materiana, värähtelynä, informaationa, ymmärryksenä, ajatuksina, inspiraationa ja luomisvoimana. Me kaikki olemme osa suurta henkeä ja me olemme oman maailmamme luojia. Me pystymme käyttämään tätä elämänvoimaenergiaa oman tahtomme ja uskomme lujuuden mitassa.

hminen elää tästä elämänvoimaenergiasta. Hän voi ammentaa sitä itselleen tai toisille tai kohdistaa tietoisesti johonkin tilanteeseen tai tavoitteeseen, jolloin se muuttuu helpommaksi. Ihmisen kyky ammentaa itselleen elämänvoimaenergiaa määrää hänen näkyvän energiatasonsa, menestyksensä, onnellisuutensa ja monien arvostettavien ominaisuuksien määrän. Elämänvoimaa ihminen saa esimerkiksi ollessaan yhteydessä luonnon kanssa, musiikista, syömällä terveellisesti, meditoimalla, rukoilemalla, ollessaan viisaiden ja positiivista energiaa kantavien ihmisten seurassa, rentoutuessaan ja tehdessään sellaisia asioita, jotka tulevat omasta syvimmästä halusta ja inspiraatiosta.

ivan kuten modernin fysiikan saavutukset ovat näkyvissä tekniikan sovelluksina nykypäivän laitteissa, elämänvoimaenergian käyttökin tietoisena työskentelynä on tekniikkaa. Koska elämänvoimaenergian käyttö on ammentamista suoraan kaikkein perustavanlaatuisimmasta olemuksen tasosta, sen sovellukset ovat myös toisella tasolla kuin modernin teknologian. Energiatekniikoilla vaikutetaan ihmisen henkiseen kehitykseen ja onnellisuuteen. Energiahoidolla voidaan vahvistaa ihmisen omia vahvuuksia, auttaa ihmistä löytämään tarpeellisia oivalluksia ja laajentamaan ymmärrystään, lisätä mielenrauhaa ja mielen selkeyttä, ja paljon muuta.

nergiahoito auttaa ihmistä saamaan kosketuksen omaan inspiraation lähteeseensä, antaen suuntaa ja rohkeutta. Energiahoito auttaa näkemään oman elämän koukerot selvemmin, suuremmassa perspektiivissä ja positiivisemmassa valossa.

hminen normaalisti elämänsä mittaan kätkee sisälleen asioita, joita ei sillä hetkellä osaa kommunikoida avoimesti tai ei pysty tulkitsemaan tai hallitsemaan. Tällaiset asiat ovat yksinkertaisimmin sanottuna vaikeita tunteita. Kun ihminen ei jotakin tunnetta osaa vapauttaa, hän ottaa sen mukaansa matkalleen ja se alkaa vaikeuttaa elämää esimerkiksi pelkona, jännityksenä, katkeruutena tai jonkin fyysisen elimen epäterveenä toimintana. Kun ihminen saa energiahoidon tai hoitavan kosketuksen muodossa sysäyksen tähän energiatukkeumaan, energiaa vapautuu ja tälle asialle tarjoutuu mahdollisuus parantua. Kaikki ihmisessä olevat asenteet, vaivat, kyvyt yms. ovat energian virtausta ihmisen syvemmässä olemuspuolessa. Jokainen luonteenpiirre, fyysinen piirre, sairaus, ajattelutapa, itsetunnon osanen on myös energian virta tai virtaamattomuus. Niihin asioihin liittyen, joissa energia virtaa vapaasti, ihminen on vapautunut ja kyvykäs. Energiahoidon tarkoituksena on avata näitä energiavirtoja.

okaisella ihmisellä on kyky välittää parantavaa energiaa käsiensä kautta tai ihan vain ajattelemalla. Energiahoitaja on ihminen, joka on löytänyt sisältään voimakkaan inspiraation ottaa tämän kyvyn käyttöönsä ja välittää hyviä energioita toisille hoitojen muodossa. Energiahoitaja harjoittaa tätä kutsumustaan puhtaalla sydämellä omistautuneena ihmisten auttamiselle ja pystyy näin hankkimaan taidon kanavoida yhä voimakkaammin parantavaa energiaa. Harjaantunut energiahoitaja saa välittämänsä energian oheistuotteena myös tietoa, joka ohjaa hoitotapahtumaa.

nergiahoito ei rajoitu pelkästään ajatuksen voimalla energian virrattamiseen. Hoito voi saada lisäulottuvuuksia erilaisilla tekniikoilla, jotka ovat kullekin hoitajalle luontaisia. Voidaan esimerkiksi käyttää vaistonvaraisia hierontaliikkeitä, ääniä tai lukemattomia muita tekniikoita, jotka kohdistavat hoitoa oikeaan paikkaan ja oikealle tasolle ihmisen energiakokonaisuudessa.

un harkitset energiahoitoa auttamaan elämääsi, ota aikaa ja tule kiireettömästi. Mieti, mitä hyviä asioita haluat lisää elämääsi ja mitä hyviä ominaisuuksia haluat vahvistaa itsessäsi. Haluat varmaankin mielen tasapainoa ja positiivisempaa asennoitumista liittyen asioihin, joita kohtaat elämässäsi tällä hetkellä? Hoito voi myös tuoda kätkettyjä ärsyttäviä tunteita pintaan, ja joudut silloin työskentelemään hetkisen niiden parissa. Hoidon jälkeen on hyvä antaa aikaa itselleen, vaikkapa lepäämällä tai liikkumalla luonnossa.

Kirjoja aiheesta:
Sari Norkola: Sinäkin voit parantaa
Sari Norkola: Parantava kosketus
Barbara Ann Brennan: Hands of Light
Sanaya Roman: Henkinen kasvu
Mark Rich: Energetic Anatomy

Lille Lindmäe: Näkijä ja parantaja
Boris Aranovich: Healing

Tämä artikkeli englanniksi

Takaisin pääsivulle